Dark Matter

Birmingham Ensemble for Electroacoustic Research

BEER & Electroacoustic WALES
Sound artists: Emma Margetson, Erik Nyström
Winston Tsun Yeung, Scott Wilson

Andrew Lewis: Vacuum (la scène vide)

Jo Thomas: Earth Moon and Stars 4. Mermaids

Elizabeth Anderson: Solar Winds

School Pupils: new work (WP)

Dark Matter I (electroneg byw)

— Egwyl—

Francis Dhomont: Météores 

Ed Wright: Space to Think (Comisiwn GGB a Premiere Byd)

Dark Matter II (electroneg byw)

Mae’r perfformiad hwn gan Ensemble Birmingham ar gyfer Ymchwil Electroacwsteg (BEER), wedi ei greu mewn cydweithrediad â’r prosiect Art@CMS in CERN yn y Swistir, ac yn ymwneud â chreu seiniau allan o ffrydiau data o’r Gwrthdrawydd Mawr Hadron, y cyflymydd gronynnau mwyaf yn ei faint a chymhlethdod yn y byd. Daw data arbrofol sy’n cynnwys cliwiau tuag at ‘ffiseg newydd’ yn ddeunydd crai ar gyfer cerddoriaeth wedi ei fyrfyfyrio a delweddau wedi eu rhaglennu gan yr ensemble gyda’r bwriad o gael canlyniad sydd er yn ddeniadol, hefyd yn ystyrlon yn gerddorol a gwyddonol. Bydd darnau eraill hefyd gan artist sain leol Jo Thomas a darnau yn deillio o alwad am sgorau.

Sgwrs Cyn y Cyngerdd

Cyfle i edrych ymlaen at y cyngerdd min nos gyda’r cyfansoddwr gwadd Scott Wilson a Chyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, Guto Pryderi Puw.

Artistiaid a Chyfansoddwyr

Emma Margetson

Artist Sain
Emma Margetson

Artist Sain

Mae Emma Margetson (g.1993) yn gyfansoddwraig cerddoriaeth acwsmatig ac ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer Doethuriaeth mewn Cyfansoddi Electroacwstig ym Mrhifysgol Birmingham dan oruchwyliaeth Annie Mahtani, Scott Wilson a Leigh Landy (DMU) wedi ei hariannu gan AHRC Midlands3Cities Doctoral Training Partnership. Dilyna hyn lwybr Gradd Meistr mewn Cyfansoddi Electroacwstig/celfyddyd sonig (2015); a BMus gyda theilyngdod (2014) o Brifysgol Birmingham. Perfformiwyd ei gwaith ledled y DU ac yn rhyngwladol gan BEAST (Prifysgol Birmingham, DU), Gŵyl [ ex_nihilo ] (Mecsico), Gŵyl MA/IN (Eidal), Sound Junction (Prifysgol Sheffield, DU), Musica Electronic Nova (Gwlad Pwyl), Gŵyl Noisefloor (Prifysgol Staffordshire, DU), a mwy.

Andrew Lewis

Cyfansoddwr
Andrew Lewis

Cyfansoddwr

Astudiodd Andrew Lewis gyfansoddi gydag Jonty Harrison ym Mhrifysgol Birmingham lle bu’n un o’r aelodau a gyd-ffurfiodd BEAST. Ar hyn o bryd mae’n Athro yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, lle mae’n dysgu cyfansoddi ac yn arwain y Stiwdio Cerddoriaeth Electroawsteg. Mae ei gerddoriaeth yn ymwneud â ffenomenon sain fel deunydd cyfansoddiadol, ac yn aml yn defnyddio technoleg wrth greu ei waith a’i berfformio. Derbyniodd wobr Bourges Euphonie d’Or’, Gwobr PRS, Stockholm Electronic Arts, Prix Ars Electronica, Noroit, Hungarian Radio, ARTS XXI Valencia, CIMESP São Paulo. Yn 2017 enillodd ‘Skyline’ wobr gyntaf y Concours Destellos (Yr Ariannin) ac yn 2016 enillodd ‘Fern Hill’ wobr gyntaf yng nghystadleuaeth KLANG, Montpellier.

Elizabeth Anderson

Cyfansoddwraig
Elizabeth Anderson

Cyfansoddwraig

Mae cynnyrch artistig Elizabeth Anderson yn cynnwys cerddoriaeth acwsmatig, cymysg, a gweithiau radioffonig ynghyd â gweithiau ar gyfer gosodiadau amlgyfrwng a sain. Ei diddordeb mewn gofod a mynegiant y maes hwn drwy sain sydd ymhlith ei phrif gymhellion i gyfansoddi gan ddefnyddio technegau electroacwstig. Datblygodd gwricwlwm cyflawn ar gyfer cyfansoddiad electroacwstig yn Académie de Soignies (Academy of Soignies, Gwlad Belg) o 1994 i 2002. Yn 2003, ymunodd ag adran cyfansoddi electroacwstig yn Conservatoire Royal de Mons. Yno astudiodd gyfansoddiad electroacwstig yng Ngwlad Belg gydag Annette Vande Gorne a chwblhau ei PhD mewn cyfansoddiad electroacwstig gyda Denis Smalley yn City University Llundain yn 2011.

Birmingham Ensemble for Electroacoustic Research

BEER

Birmingham Ensemble for Electroacoustic Research
Birmingham Ensemble for Electroacoustic Research
BEER

Birmingham Ensemble for Electroacoustic Research

Sefydlwyd BEER (Birmingham Ensemble for Electroacoustic Research) gan Scott Wilson yn 2011 fel prosiect i archwilio agweddau o greu cerddoriaeth electroacwstig mewn amser real. Ymysg eu diddordebau ceir perfformiadau cerddorol rhwydweithiol dros systemau di wifr ad hoc, a codio byw (rhaglennu cerddoriaeth mewn amser real gan ddefnyddio algorhithmau y gellir eu newid wrth iddynt gael eu rhedeg). Wrth lynnu gyda datblygiadau jas ôl-rydd mewn byr fyfyrio (e.e. Zorn a Braxton), gallwn greu strwythurau mewn meddalwedd sy’n gosod cyfyngiadau ac ynganiadau ffurfiol ar lif y gerddoriaeth (gyda systemau meddalwedd rhwydweithiol yn gwasanaethu fel mecanwaith ymyrryd / canolwr / cynhyrfwr strwythr heb ei ail). Amrywia’r dylanwadau cerddorol o Xenakis i Journey. Ymysg yr aelodau presennol a’r gorffennol ceir Konstantinos Vasilakos, Norah Lorway, Tim Moyers, Martin Ozvold, Luca Danieli, Winston Yeung, Roz Coull, Visa Kuoppala a Scott Wilson.

Francis Dhomont

Cyfansoddwr
Francis Dhomont

Cyfansoddwr

Mae’r cyfansoddwr Ffrengig a Chanadaidd Francis Dhomont (g.1926, Paris) wedi bod yn rhannu ei weithgareddau dros y 26 mlynedd diwethaf rhwng Ffrainc a Quebec. Yn argyhoeddiedig gyda gwreiddioldeb celfyddyd acwsmatig, mae ei allbwn artistig, ers 1960, yn cynnwys gweithiau â thâp yn unig. Yn 1997 roedd yn westai Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Berlin. Mae gwobrau yn cynnwys Grand Prix GigaHetz 2013, Gwobr Gerdd Qwartz 2012, Prix "Ars electronica 1992", Gwobr SACEM (Ffrainc) 2007 a "Magisterium" Bourges 1988. Mae’n Aelod Sylfaenol (1986), Aelod Anrhydeddus (1989) Cymuned Electroacwstig Canada (CEC), Llywydd « Les Acousmonautes » yn Marseille (Ffrainc) a “Ehrenpatron” (nawdd anrhydeddus) sefydliad Klang Projekte Weimar (Yr Almaen).

Tsun Winston Yeung

Artist Sain
Tsun Winston Yeung

Artist Sain

  • Cyfansoddwr, Perfformiwr Laptop, Codiwr Byw;
  • Wedi ei eni yn Hong Kong
  • Yn astudio gradd doethuriaeth mewn cyfansoddi ym Mhrifysgol Birmingham, gan astudio gyda Scott Wilson;
  • Ganddo ddiddordeb mewn codio byw, cyfansoddiad aml-sianel, cerddoriaeth stochastic , cerddoriaeth rhyngweithiol, a'r SuperCollider;
Electroacoustic Wales

Electroacwstig CYMRU

Electroacoustic Wales
Electroacwstig CYMRU

Mae Electroacwstig CYMRU yn bodoli i hyrwyddo ac annog creu a lledaenu cerddoriaeth electroacwstig o fewn Cymru a thu hwnt. Wedi eu lleoli ym Mhrifysgol Bangor, cefnoga Electroacwstig CYMRU gyfansoddi ac ymcwhil cerddoriaeth electroacwstig yn stiwdios yr Ysgol Cerddoriaeth, trefnu a hyrwyddo cyngherddau o gerddoriaeth electroacwstig, llwyfanu gweithdai ar yr egwyddorion a’r ymarfer o gerddoriaeth electroacwstig, ac mae’n gweithredu fel sianel a phwynt ffocws ar gyfer trafodaeth a chydweithrediad rhwng cyfnansoddwyr cerddoriaeth electroacwstig, perfformwyr a gwrandawyr yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Erik Nyström

Artist Sain
Erik Nyström

Artist Sain

Mae Erik Nyström yn gyfansoddwr a pherfformiwr â’i brif allbwn yn cynnwys cerddoriaeth gyfrifiadurol byw, gweithiau electroacwstig, a gosodiadau sain. Mae ei waith presennol yn archwilio synthesis, gofod, a pherfformiad cyfrifiadur-dynol. Mae’n Gymrawd Ymchwil Leverhulme ym Birmingham Electroacoustic Sound Theatre, Prifysgol Birmingham, gan weithio ar brosiect sy’n datblygu model esthetig a thechnolegol ar gyfer cerddoriaeth aml-sianel wedi ei selio ar synthesis gweadau gofodol byw ac algorithmau. Astudiodd gyfansoddi electroacwstig gyda Denis Smalley yn City University, Llundain (MA, PhD), a cherddoriaeth gyfrifiadurol yn CCMIX, Paris, Ffrainc. Perfformia Nyström yn aml dros y byd ac mae ei gerddoriaeth wedi ei rhyddhau gan empreintes DIGITALes ar y ddisg Morphogenèse.

Jo Thomas

Cyfansoddwraig
Jo Thomas

Cyfansoddwraig

Ganed Jo Thomas yn Aberystwyth ond bellach fe’i lleolir yn Llundain ac yn gweithio fel cyfansoddwr a pherfformiwr. Mae ei cherddoriaeth yn dal cyfuniad amrwd a sensitif o fater sonig. Mae ganddi PhD mewn cyfansoddi electroacwstig gan Brifysgol City (2005) a gradd meistr ac isradd gan Brifysgol Bangor, Cymru. Yn 2012 enillodd y Golden Nica yng Nghategori Celfyddyd Sain yn Prix Ars Electronica Digital Music ar gyfer ei gwaith Crystal Sounds of a Synchrotron. Perfformiwyd ei gwaith mewn gwyliau megis Gŵyl Gerdd Gyfoes Huddersfield, Prix Ars Electronica, Elita Festival Milan, Norberg Festival, Radio France, Tempo Reale Italy, Tempora Festival Bulgaria.

Scott Wilson

Artist Sain
Scott Wilson

Artist Sain

Mae Scott Wilson, sy’n enedigol o Ganada, yn Ddarllenydd mewn Cerddoriaeth Electroacwstig ym Mhrifysgol Birmingham. Perfformiwyd ei gyfansoddiadau ar lwyfanau rhyngwladol ar gyfer grymoedd offerynnol ac electroacwstig, ynghyd â byr fyfyrio strwythuredig ar gyfer ensemblau cerdd rhwydweithiol (gan amlaf gyda BEER). Mae’n gyfarwyddwr ar Stiwdios Electroacwstig y Brifysgol ac ar BEAST (Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre). Mae hefyd yn weithgar yn natblygiad ieithwedd gyfrifiadurol gerddorol SuperCollider gan fod yn brif olygydd ar The SuperCollider Book a gyhoeddwyd gan MIT Press. Ymysg prosiectau diweddar ceir gweithiau i Xenia Pestova, Fidelio Trio, Grŵp Cerddoriaeth Cyfoes Birmingham ac, ynghyd â BEER, proseict Dark Matter mewn cydweithrediad ac Art@CMS yn CERN.

Edward Wright

Cyfansoddwr
Edward Wright

Cyfansoddwr

Ganed Edward Wright yn Sir Buckingham yn 1980 sy’n gwneud o’n hen iawn i rai pobl a ddim mor hen i eraill. Cwblhaodd ddoethuriaeth mewn cerddoriaeth yn 2010 gan ganolbwyntio ar gyfuno cerddoriaeth electroacwstig ac offerynnol gyda'r Athro Andrew Lewis ym Mhrifysgol Bangor.

Canolbwyntia ei waith gan fwyaf ar begwn electroacwstig y sbectrwm cerddorol er ei fod yn ysgrifennu ac yn chwarae offerynnau ‘go iawn’ hefyd. Mae uchafbwyntiau yn cynnwys; perfformiadau dramor yn cynnwys tir mawr Ewrop a’r UDA, cael ei ‘grybwyll’ yn y Prix Bourges am ei ddarn Con-Chords, nifer o gomisiynau clasurol, a darllediadau ar BBC Radio 1 a theledu S4C.

Sgwrs Cyn y Cyngerdd
3 Chwefror 2018
6:00yh
Darlithfa 2
Am ddim (Rhaid archebu)

Cyngerdd Dark Matter
3 Chwefror 2018
7:30yh
Theatr Bryn Terfel, Pontio
£15, £12 (Henoed), £5 (Myfyrwyr a Phlant)

Tocynnau

Mae tocynnau ar gyfer y sgwrs cyn y cyngerdd a'r cyngerdd ar gael o Swyddfa Docynnau Pontio.

01248 382828
Pontio, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2TQ

Archebu Ar-lein