Rhaglen 2019

Thema: Acwsteg

Dros gyfnod o ddau ddiwrnod bydd Gŵyl Gerdd Bangor yn rhoddi cyfle unigryw i archwilio acwsteg Pontio, i ddysgu rhagor am wyddoniaeth mewn perthynas â cherddoriaeth ac wrth gwrs, i brofi’r gerddoriaeth gyfoes ac arbrofol ddiweddaraf. Cyflwyna y Swansea Laptop Orchestra archwiliad sonig o gyfansoddiadau chwe chyfansoddwr ifanc cyffrous o fewn y cyngerdd CoDI ELECTRONICS. Canolbwyntir ar synau arferol ac anarferol y ffliwt yn ystod cyngerdd atmosfferig yr amryddawn Richard Craig ac Electroacwstig Cymru. Theatr Bryn Terfel fydd lleoliad y cyngerdd olaf lle ceir ail berfformiad yr ensemble newydd UPROAR, lle maent yn cyflwyno 10 o gomisiynau gan 10 o gyfansoddwyr o bob cwr o Gymru.

Drwy gydol y ddau ddiwrnod cynhelir y digwyddiadau eraill o fewn gwahanol leoliadau a lefelau yn Pontio a Neuadd Mathias yn yr Ysgol Gerddoriaeth a’r Cyfryngau, gyda chyfle i brofi cerddoriaeth i’r ieuengaf ohonom gyda Marie-Claire Howorth, i archwilio gwrthrychau sonig gyda Techniquest Glyndŵr a’n cyfareddu gan gyfansoddiadau myfyrwyr a berfformir gan Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor. Ymunwch yn y dathliad!

Chwiliwch am weithiau celf ddiddorol o gwmpas Pontio gan fyfyrwyr Cwrs Sylfaen Celf a Dylunio Coleg Menai, wedi’i ysbrydoli gan thema’r ŵyl – Acwsteg.

Noder bod yr amserlen isod yn ddibynnol ar yr ŵyl yn sicrhau nawdd digonol.