Rhaglen 2017

Thema’r Ŵyl yn 2017 fydd ‘Pensaernïaeth a Thirwedd Trefol’.

Tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Pontio (01248 382 828).

Prif Gyngherddau

18 Chwefror

Tirwedd Trefol
Juliet Fraser (soprano), Richard Craig (ffliwt) & ElectroacwstigCymru
Stiwdio, Pontio – 1.00pm
£12/£10/£5 myfyrwyr ac o dan 18

Rhaglen:
Patricia Alessandrini – Esquisse d’apres Artaud ar gyfer ffliwt, llais a electroneg byw
Gareth Olubunmi Hughes: gwaith newydd (comisiwn GGB a premiere byd)
John Croft – Intermedio I ar gyfer ffliwt fas a electroneg byw
Patricia Alessandrini – Nani 1,2,3
Gerard Pape – Two Electro-acoustic Songs ar gyfer ffliwt, llais a thâp (Premiere Cymreig)
Patricia Alessandrini – Spento è già in me l’ardore
Darn newydd gan disgyblion Ysgol Uwchradd Caergybi.

Pontydd
Cerddorfa Sesiwn Bangor: Pedwarawd Sacsoffon
Ffilmiau amrywiol yn archwilio pontydd gyda cherddoriaeth gefndir wedi ei ddarparu gan Bedwarawd Sacsoffon Cerddorfa Sesiwn Bangor.
Sinema, Pontio – 2.30pm
£10/£8/£3 myfyrwyr ac o dan 18

The Towers of Silence
Fidelio Trio
Theatr Bryn Terfel, Pontio – 7.30pm
£15/£12/£5 myfyrwyr ac o dan 18

Rhaglen:
Gavin Higgins: Ruins of Detroit
Morgan Hayes: Völklinger Hütte
Rolf Hind: Towers of Silence

Sarah Lianne Lewis: of lines and traces (comisiwn GGB a premiere byd)
Roger Marsh: Crack (comisiwn GGB a premiere byd)
Iannis Xenakis: Mikka S
Enillydd Gwobr Gyfansoddi William Mathias 2017
gwaith newydd gan ddisgyblion o Ysgolion Talysarn, Bro Lleu a Brynaerau Schools.

19 Chwefror

Shades of Pierrot
Cantamus
Llwyfan Neuadd Prichard Jones, Prifysgol Bangor – 2:00pm
Tocynnau ar y drws.

Digwyddiadau Am Ddim

10.00am
Gweithdy Gwobr Gyfansoddi William Mathias **
wedi ei arwain gan Roger Marsh a’r Fidelio Trio yn perfformio gweithiau dethol gan galwad am sgorau.
Theatr Bryn Terfel, Pontio

10.30am
Minecraft * / Lego
Digwyddiad sy’n cyfuno Lego a byrfyfyrio offerynnol, wedi ei anelu at bob oed! Bydd prosiect hefyd yn archwilio cerddoriaeth a Minecraft.
(* addas i blant cynradd bl.5 –  8)
Mannau cyhoeddus Pontio

12.00pm
Myfyrdod
Bydd y Fusion Ensemble yn darparu cerddoriaeth byw wedi ei fyrfyfyrio.
Caban, Tirwedd Pontio Grounds

3.30pm
Cacennau Cri Fusion
Bwyty Gorad, Pontio
Manon Llwyd & Band

4.30pm
Architectonics I
Lefel 2, Pontio
Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor

Rhaglen:
Jonathan Roberts: gwaith newydd (premiere byd)
Erkki-Sven Tüür: Architectonics I
…a darnau eraill gan fyfyrwyr cyfansoddi Prifysgol Bangor

6.00pm
Sgwrs cyn y cyngerdd a Derbyniad yr Ŵyl **
Darlithfa 2, Pontio
Gan edrych ymlaen i’r cyngerdd nos gyda’r cyfansoddwyr Roger Marsh a Sarah Lianne Lewis.

(** angen archebu tocynnau)