Rhaglen 2017

Thema Gŵyl Gerdd Bangor 2017 oedd ‘Pensaernïaeth a Thirwedd Trefol’, thema addas iawn gan mai dyma’r flwyddyn gyntaf i’r ŵyl gael ei gynnal yn Pontio Bangor, gan wneud defnydd da o’r adeilad newydd ac arloesol hwn.

Cynhaliwyd yr ŵyl rhwng ar y 18 a 19 Chwefror 2017, gyda’r diwrnod cyntaf yn cael ei gynnal yn Pontio, a’r ail diwrnod yn cynnwys digwyddiad yn Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor.

Cynhaliwyd Gwobr Gyfansoddi William Mathias mewn cof am y cyfansoddwr enwog. Cafwyd galwad am sgorau lle gwahoddwyd cyfansoddwyr i gyfansoddi darn rhwng 4 – 8 munud i’w berfformio gan y Fidelio Trio.

O’r cyfansoddiadau a dderbyniwyd, dewiswyd tri i fynd ymlaen i gael eu cynnwys mewn gweithdy yn ystod yr ŵyl gyda’r Fideio Trio a Roger Marsh.

Y tri cyfansoddiad ystyriwyd ar gyfer y gwobr oedd:

Hapusrwydd gan Rachel Branston
Tri o Lefydd gan Ellie Davies
Block gan Claire Victoria Roberts

Y cyfansoddwraig llwyddiannus oedd Claire Victoria Roberts a dderbyniodd gwobr o £500 gan deulu Mathias, perfformiad o’i gwaith yn ystod cyngerdd yr ŵyl gan y Fidelio Trio, ac bydd yn derbyn comisiwn i gyfansoddi darn newydd ar gyfer yr ŵyl yn 2018.

Cynhaliwyd digwyddiad Lego yng nghyntedd Pontio, ac bu cerddorion Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor yn perfformio Lego gan James Jarvis (premiere byd), darn a ddefnyddiodd cerddoriaeth i ryngweithio gyda’r hyn oedd y plant yn adeiladu allan o Lego.

Ar yr un pryd cynhaliwyd prosiect Minecraft yn y MediaLab mewn partneriaeth efo Owen Davies o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor. Defnyddiodd y prosiect gêm gyfrifiadurol Minecraft er mwyn adeiladu strwythurau cerddorol, tra ar yr un pryd yn rhoi cyfle i’r plant ddysgu am godio cyfrifiadurol.

Yn ystod amser cinio llenwyd arddangosfa gelf y Caban gyda seiniau Ensemble Fusion Bangor yn ystod y digwyddiad Myfyrdod gan gynnwys cerddoriaeth wedi ei fyrfyfyrio.

Cynhaliwyd y cyngerdd Tirwedd Trefol yn y Stiwdio ac fe groesawyd yr artistiaid Juliet Fraser (soprano), Richard Craig (ffliwtiau) a Alex Bailey (technegydd sain).

Rhaglen:
Gareth Olubunmi Hughes: Amber on Black III ar gyfer llais, ffliwt, a electroneg byw (Comisiwn GGB a premiere byd)
John Croft: Intermedio I ar gyfer ffliwt fas a electroneg bywPatricia Alessandrini: Esquisse d’apres Artaud ar gyfer ffliwt, llais a electroneg byw
Disgyblion Ysgol Llangefni: gwaith newydd (premiere)
Gerard Pape: Two Electro-Acoustic Songs: 1. time caught in a net; 2. on the road at night, ar gyfer ffliwt, llais a thâp
Jesse Ronneau: fhbf ar gyfer ffliwt fas unawdol a electroneg
Patricia Alessandrini: Spento è già in me l’ardore

Cynhaliwyd cyngerdd Pontydd yn y sinema gan gynnwys gweithiau a gyfansoddwyd gan fyfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor wedi ei berfformio gan bedwarawd sacsoffon Cerddorfa Sesiwn Bangor. Gweithiodd y cyfansoddwyr hefo myfyrwyr Ysgol Cyfryngau Prifysgol Bangor er mwyn cynhyrchu’r ffilm.

Perfformwyr: Annie Thomas (Alto), Harriet Courtney (Soprano), Emily Sweeney-Davies (Tenor), Clive Swithinbank (Baritone).

Myfyrwyr Cyfryngau: Annekathrin Dechert, Charlotte WellsMarcela Muñoz, Mike Revell, Rory Farmer.

Cynhaliwyd ‘Cacenau Cri’ Manon Llwyd & Band’s Fusion ym Mwyty Gorad gyda John Williams ar yr allweddellau, Owen Lloyd Evans ar y gitâr fas.

Defnyddiodd y cyngerdd Architectonics 1 gan Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor mannau cyhoeddus Pontio gyda perfformiadau yn digwydd ar loriau gwahanol.

Perfformwyr: Robyn Boulton (soprano), Madeline Rose Towell a Christopher Schelb (ffliwtiau), Rebecca Winter (obo), Thomas Renfree and Christina Jefferson (clarinet), Samuel Hunt (basŵn), Charlotte Danford (corn), Daisy Eliza Wrightson (trymped), Thomas Evans (trombôn tenor), Jonathan Roberts (trombôn fas), Alice Esther Teulon a Claire Victoria Roberts (ffidil), Zach Reading (fiola), Anastasia Zaponidou (cell0). Arweinyddion: Richard Craig a Guto Pryderi Puw.

Rhaglen:
Daisy Wrightson: Standing ‘Gainst this is Humanity (premiere byd)
Erkki-Sven Tüür: Architectonics I
Claire Victoria Roberts: Descent (premiere byd)
Alex Winberg: Emergence on C, A and Bb (premiere byd)
Jonathan Roberts: The Great Divide (premiere byd).

Croesawyd y Fidelio Trio i Theatr Bryn Terfel ar gyfer y cyngerdd Towers of Silence.

Rhaglen:
Gavin Higgins: Ruins of Detroit
Morgan Hayes: Völklinger Hütte
Rolf Hind: Towers of Silence

Sarah Lianne Lewis: of lines and traces (Comisiwn GGB a premiere byd)
Roger Marsh: Crack (Comisiwn GGB a premiere byd)
Iannis Xenakis: Mikka S
Enillydd Gwobr Gyfansoddi William Mathias 2017
Darn newydd gan ddisgyblion Ysgolion Bro Lleu a Brynaerau.

Ein Cefnogwyr yn 2017