Rhaglen 2016

Thema: Llais/Lleisiau

Addysg yn 2016

Thank you once again for the team’s work with the project.  Such a fabulous experience for our children, many of whom are disadvantaged.  Last night, they were introduced to the broad spectrum of music, university life and a rich experience that will stay with them forever. (Melangell, Ysgol Llangefni)

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2016
19:30 Cyngerdd gan Côr Glanaethwy i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Dydd Mercher 2 Mawrth 2016
19.30 Cyngerdd o gerddoriaeth a theatr arbrofol gan Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor a’r Fusion Ensemble.

Dydd Iau 3 Mawrth 2016
16:00 Dosbarth meistr lleisiol gyda Elin Manahan Thomas.
19:30 Cyngerdd gan y soprano adnabyddus Elin Manahan Thomas.
22.00
 Gig gan Sŵnami yn Nhafarn y Greeks.

Dydd Gwener 4 Mawrth 2016
18:00 Sgwrs cyn y cyngerdd gyda’r cyfansoddwyr (Tŷ Cerdd).
19:30 Cyngerdd o weithiau gan gyfansoddwyr benywaidd Cymreig wedi ei berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gyda Ruby Hughes. 

Dydd Sadwrn 5 Mawrth 2016
10.00 Dosbarth Meistr gyda The Swingles
19.30
 Cyngerdd gan The Swingles yn cyflwyno rhaglen o gerddoriaeth cyfoes o’u repertoire mwyaf newydd.

Dydd Sul 6 Mawrth 2016
Cynhadledd INTER/actions: sgyrsiau a darlithoedd yn ystod y dydd.
13:00 Cyngerdd gyda Megumi Masaki (piano).
19:30 Cyngerdd gyda Xenia Pestova (piano ag electroneg) a Electroacwstig Cymru.