2015

jazz-from-hell-lrGwaith a bywyd y cerddor chwedlonol Frank Zappa gafodd ei ddathlu ynghyd ag arddangos gweithiau gan gyfansoddwyr ifanc. Roedd Zappa yn enwog am arwain bandiau, ysgrifennu caneuon, cyfansoddi a chyfarwyddo ffilmiau, ac cafodd ei goffau mewn cyfres o ddigwyddiadau yng Ngŵyl Gerdd Bangor 2015 (4-8 Mawrth). Thema yr Ŵyl yn 2015 oedd ‘Croesi-Ffin ac Aml-Gyfrwng’, gyda phob cyngerdd yn gysylltiedig â phrosiect addysg arbennig, gan gyd-weithio â nifer o ysgolion lleol yn ogystal â myfyrwyr prifysgol y ddinas.

Roedd yr Ŵyl hefyd yn cynnwys cerddoriaeth newydd sbon gan bum cyfansoddwr ifanc, Katherine Betteridge, Ellie Davies, Sioned Eleri Roberts, Dan Song a Hedd Thomas, yn ogystal â darnau newydd gan y cyfansoddwyr adnabyddus, Pwyll ap Siôn ac Owain Llwyd.

Agorwyd yr Ŵyl gan yr Apollo Saxophone Quartet, cyn dathlu gwaith Zappa ar ddydd Iau gyda perfformiad o drawsgrifiad achos llys Zappa yn 1975, cyn ffilm ddogfen o’r enw ‘Summer ’82’. Yn dilyn hyn, cafwyd cyngerdd gan Decibel, oedd yn cynnwys tri trefniant o ddarnau Zappa, yn ogystal â gwaith newydd gan Pwyll ap Siôn. Cafwyd  osodiad o waith celf gan Christine Mills a Carlos Pinatti, o’r enw ‘Derbyn a Dychwelyd’, ei harddangos yng Nghanolfan Siopa Deiniol, Bangor am fis cyn dechrau’r Ŵyl. I gyd-fynd â’r gosodiad celf, cyflwynwyd pum cyfansoddiad newydd mewn cyngerdd amser cinio ar ddydd Gwener, Mawrth 6. Daeth y noson i ben gyda pherfformiad jazz gan y Bourne Davis Duo. Cyflwynwyd perfformiad gan Camerata Gogledd Cymru, yng Nghapel Penrallt, Bangor ar ddydd Sadwrn, Mawrth 7, cyn cloi’r ŵyl ar nos Sul, Mawrth 8 gyda chyngerdd Rees/Roche/Pestova, ble cyflwynir Gwobr Gyfansoddi William Mathias am ddarn ar gyfer y ffliwt, clarinét, piano ac electroneg.

Cipolwg:

Addysg yn 2015

Mercher 4 Mawrth 2015
Derbyniad Cyn-Cyngerdd
Apollo Saxophone Quartet

Iau 5 Mawrth 2015
Darlleniad o ‘The Real Frank Zappa Book’
Dangosiad o ‘Summer ’82 – When Zappa Came to Sicily’
Sesiwn C&A Dros Skype Gyda Ymddiriedolaeth Zappa
Sgwrs Cyn-Cyngerdd
Decibel
Candelas

Gwener 6 Mawrth 2015
Labordy Gyfansoddi BBC NOW
Ensemble Cerddoriaeth Newydd: Derbyn a Dychwelyd
Dosbarth-Meistr Arwain
Gweithdy Byrfyfyrio
Matthew Bourne & Steve Davis

Sadwrn 7 Mawrth 2015
Ensemble Cerddoriaeth Newydd: Derbyn a Dychwelyd
Gweithdy Cyfansoddi
Camerata Gogledd Cymru

Sul 8 Mawrth 2015
Gweithdy Gwobr Gyfansoddi William Mathias
Syrjeri PRS
Panel Drafodaeth
Rees/Roche/Pestova