2014

mitchell2Wrth i Ŵyl Gerdd Newydd Bangor edrych ymlaen at ei  phedwaredd gŵyl ar ddeg o gerddoriaeth gyfoes, dathlwyd 450 mlynedd ers geni William Shakespeare. Gŵyl dros bedwar diwrnod oedd Gŵyl 2014, gyda nifer o ddigwyddiadau amrywiol megis cyngherddau, gweithdai, darlithoedd a chynhadledd INTER/actions.

Agorodd yr Ŵyl gyda Madeleine Mitchell ar y ffidil, ar ddydd Mercher, Mawrth 12fed a cafwyd clo teilwng iawn ddydd Sadwrn, Mawrth 15 gyda pherfformiad cyffrous o Mantra gan Karlheinz Stockhausen, fel rhan o gynhadledd INTER/actions.

Ddydd Iau, cynhaliwyd dosbarth meistr gyda’r drymiwr jas amlwg, Asaf Sirkis, sy’n enedigol o Israel. Cafwyd cyngerdd yng nghwmni Pedwarawd Jas Asaf Sirkis ym mwyty’r Greeks Taverna ym Mangor uchaf ddiwedd y noson honno. Hefydd ar ddydd Iau, traddodwyd ddarlith addysgiadol gan y cyfansoddwr acwsmatig Natasha Barrett, gyda chyngerdd arbennig yn dilyn yn Neuadd Powis, gan ddefnyddio 32 uwch-seinydd i greu seiniau amgylcheddol gofodol.

Cafwyd ddathliad o thema Gŵyl 2014 ddydd Gwener gyda pherfformiadau cyntaf pedwar gwaith a ysbrydolwyd gan y Shakespeare. O ddiddordeb arbennig, cynhaliwyd cyngerdd awyr-agored gan Ensemble Cerdd Newydd Bangor yng Nghanolfan Siopa Deiniol dros yr awr ginio. Y cyfansoddwr gwadd, Robert Saxton a draddodwyd y ddarlith addysgiadol, ac i gloi, cafwyd perfformiad o’i Olygfeydd Shakesperaidd gan Orchestra of the Swan. Cafwyd perfformiadau cyntaf o ddau waith comisiwn ar yr un rhaglen (Tŷ Cerdd a GGNB), arwydd o’n bwriad i hyrwyddo cyfansoddiadau a chyfansoddwyr newydd.

Addysg yn 2014

jazz-workshop-2Gweithdy 1: Jazz gyda Phedwarawd Asaf Sirkis

Prosiect mewn dau ran a thros bedwar gweithdy. Roedd Rhan 1 yn annog disgyblion Ysgol Y Graig Llangefni ac Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda i greu trefniannau Jazz o’u halawon gwreiddiol. Roedd yr Ail Ran yn canolbwyntio ar gynyddu a mireinio sgiliau byrfyfyrio’ r dysgwyr. Cafodd y darnau eu perfformio a’u recordio gan y disgyblion a Phedwarawd Asaf Sirkis ar Ddydd Iau, Mawrth 13eg 2014.

Gweithdy 2: Cerddoriaeth Electroacwstig gyda Natasha Barrett ac Ed Wright

Gan adeiladu ar lwyddiant prosiect Gŵyl 2013, gweithiodd y cyfansoddwr Natasha Barrett â phlant Ysgol y Graig i gryfhau eu hymwybyddiaeth o gerddoriaeth acwsmatig. Cafodd y dysgwyr eu hannog i greu cerddoriaeth ar thema dŵr gan ddefnyddio synnau o byllau nofio. Perfformwyd y darn gorffenedig yng nghyngerdd ElectroacousticWALES yn Neuadd Powis ar Ddydd Iau, Mawrth 13eg 2014.

electroworkshop

Gweithdy 3: ‘Orchestra Of The Swan’

Gan ddefnyddio thema Shakespeare fel man cychwyn, bu i blant Ysgol Maesincla, Caernarfon ac Ysgol Talysarn, Dyffryn Nantlle eu hysbrydoli i greu cerddoriaeth newydd sbon yn seiliedig ar hen chwedl. Yn y gweithdy cyntaf, cyflwynodd aelodau o Gerddorfa’r Swan a Tom Coult (enillydd Gwobr Cyfansoddi William Mathias 2013) offerynnau a syniadau creadigol am gyfansoddi. Edrychodd Coult yn fanwl ar agweddau megis alaw, harmoni, gwead ac adeiledd. Cafodd y darn gorffenedig ei berfformio gan y disgyblion yn ystod y ‘sgwrs-cyn-cyngerdd’ ar Ddydd Gwener, Mawrth 14eg 2014.

Mercher, 12 Mawrth 2014

6.15pm: Derbyniad cyn y cyngerdd

7.30pm – Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
Nos a Dydd

Madeleine Mitchell (ffidil)
Nigel Foster (piano)

Rhaglen:
John Woolrich: …that is Night
Anthony Powers: In Sunlight
Rhian Samuel: One Charming Night; Shards of Light
Hillary Tann: Seven Poems of Stillness (detholiad)
Michael Berkeley: Veilleuse (Night Watch)
Ned Rorem: Night Music (detholiad); Day Music (detholiad)
Mared Emlyn: Tua’r Gogledd (premiere, comisiwn Tŷ Cerdd)

Yn ganolbwynt i’r cyngerdd ceir detholiad o ddarnau synhwyrus a gwrthgyferbyniol Ned Rorem (Night Music a Day Music) gyda’r gerddoriaeth yn deffro’n synhwyrau ac yn ein tywys ar daith o’r tywyllwch i’r goleuni. Cefnogir y rhain gyda darnau diweddarach gan John Woolrich (…that is Night), Anthony Powers (In Sunlight), Rhian Samuel (One Charming Night; Shards of Light), Hillary Tann (extract from Seven Poems of Stillness), Michael Berkley: (Veilleuse – Night Watch) a pherfformiad cyntaf o darn newydd Mared Emlyn (a gomisynwyd gan Tŷ Cerdd).

ootsweb2
Iau, 13 Mawrth 2014

| 10.00am – 12.00pm – Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
Dosbarth Meistr gyda Madeleine Mitchell (ffidil), Matthew Forbes (cello) a Christine Swain (obo).

| 12.15pm – Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
Gweithdy Jas gyda Phedwarawd Asaf Sirkis

| 4.00pm – Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
Darlith yr Ŵyl gan Natasha Barrett

| 6.15pm – Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
Ymarfer Prosiect Ysgol gyda pupils (Ysgol y Graig) ac Ed Wright

| 7.30pm – Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
Portread o Natasha Barrett

Electroacwstig Cymru

Mae Natasha Barrett ar flaen y gâd yn ei defnydd creadigol o byw, gosodiadau sain, aml-gyfrwng a cherddoriaeth fyr fyfyr gyfrifiadurol. Canolbwyntia’r cyngerdd hwn ar ei cherddoriaeth acwsmatig, gan gynnwys premiere byd o’i chomisiwn gan GGNB.

Gwener, 14 Mawrth 2014

| 1.15pm – Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
“Os mai cerddoriaeth yw bwyd cariad…”

Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor

Perfformiad arbrofol awyr agored o gyfansoddiadau newydd a ysbrydolwyd gan Shakespeare gan Katherine Betteridge, Fran Reader, David Draper a Nel Gwynn, ymysg eraill.

| 4.00pm – Prif Darlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Darlith yr Ŵyl – Robert Saxton

| 6.30pm – Prif Darlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Sgwrs / perfformiad cyn y cyngerdd

gyda Mitchell, Curtis, Coult ac Puw

| 8.00pm – Neuadd Prichard-Jones, Prifysgol Bangor
Orchestra Of The Swan

Madeleine Mitchell (ffidil)
Simon Desbruslais (trwmped)
David Curtis (arweinydd)

Huw Watkins: Little Symphony ar gyfer cerddorfa linynnol – comisiwn OOTS
Tom Coult: Antic Rounds – premiere, comisiwn GGNB
Robert Saxton: Shakespeare Scenes ar gyfer trwmped unawdol a llinynnau
—-
Tansy Davies: Residuum ar gyfer cerddorfa linynnol
Guto Pryderi Puw: Violin Concerto – Soft Stillness – premiere, comisiwn Tŷ Cerdd

Bydd y cyngerdd hwn yn cynnwys adwaith cerddorol tri chyfansoddwr i waith llenyddol Shakespeare, gyda dau premiere byd yn nghyfansoddiad newydd Tom Coults a Concerto Ffidil – Llonyddwch Tyner (comisiwn Tŷ Cerdd) gan Guto Pryderi Puw a Shakespeare Scenes gan Robert Saxton. Dewisir gweddill y rhaglen o restr gomisiynu faith y gerddorfa gyda Symffoni Fechan Huw Watkins a Residuum Tansy Davies.

Sadwrn, 15 Mawrth 2014 

| 8.00pm – Neuadd Powis, Prifysgol Bangor
Chynhadledd INTER/actions 

Pestova/Meyer (deuawd piano)
Stockhausen: Mantra 

Fel teyrnged i un o brif ddyfeiswyr cerddorol yr Ugeinfed Ganrif, cyflwyna’r ddeuawd piano Pestova/Meyer y campwaith MANTRA (1970) ar gyfer dau biano ac electronig byw gan Karlheinz Stockhausen.

This project is made possible with funding from the Luxembourg Ministry of Culture and the Creative New Zealand Arts Council, and was featured at the Philharmonie Luxembourg, Festival Archipel Geneva (Switzerland), Live@CIRMMT concert series in Montreal (Canada), Festival Musikhost (Denmark), Voix Nouvelles in Royaumont (France), Ireland and New Zealand.

Programme