2013

Yn ei 13eg flwyddyn bu Gŵyl Gerdd Newydd Bangor 2013 (9 – 14 Mawrth) unwaith eto yn bywiogi a swyno cynulleidfaoedd gyda dathliad o gerddoriaeth werin gyfoes ynghyd a gweithiau a ysbrydolwyd gan gemau o’n plentyndod.

Gweithdai Addysgol salisburyworkshop

Gweithdy 1: Catrin Finch ac Owain Llwyd
Gweithdai Gwerin a Jazz ar gyfer myfyrwyr lefelau UG ac Uwch, gyda Catrin Finch ac Owain Llwyd.

Gweithdy 2: Cestyll Cymru
Cyfres o weithdai ar gyfer offerynnau taro. Dewi Ellis Jones a Bardd Cymru, Eurig Salisbury yn darparu ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 6.

Gweithdy 3: Electroacwstig Cymru
Gweithdai electroacwstig gyda’r cyfansoddwr Edward Wright ar gyfer dysgwyr oed cynradd.

psapphaworkshopGweithdy 4: Cerddoriaeth Traddodiadol gyda Psappha
Teyrnged i weithdai Folk Music gyda’r cyfansoddwr, Katherine Betteridge ac ensemble cyfoes, ‘Psappha’ ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 6.

Dydd Sadwrn 9 Mawrth 2013

Catrin Finch a’r Band (jazz)

Catrin Finch (telyn)
Richard Metherell (allweddellau)
Iestyn Jones (bas)
Daniel Pressley (drymiau)

Gan fynd â chynulleidfaoedd i dir ieuenctid tragwyddol a gwledda diddiwedd, bydd y delynores enwog o Gymru, Catrin Finch, yn serennu yn y gyngerdd hon.  Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae albwm Finch o 2011, Annwn, yn cael ysbrydoliaeth o chwedloniaeth hynafol Cymru i greu delweddau o’r ‘Byd Arall’.

Dydd Sul 10 Mawrth 2013

Dosbarth Meistr a Chyngerdd gyda Catrin Finch a disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu hyfforddiant offerynnol a lleisiol yng Nghaernarfon ac yn ddiweddar wedi agor ail ganolfan gerdd yn Ninbych gan ehangu’r ddarpariaeth o addysg cerddorol yng Ngogledd Cymru.

Cynhaliwyd dosbarth meistr ar gyfer disgyblion CGWM am 2:00yp wedi ei ddilyn gan gyngerdd am 7:00yh. Roedd y cyngerdd yn cynnwys amrywiaeth o ddarnau gan y myfyrwyr, y rhan helaeth o’r repertoire o’r 20fed ganrif ynghyd a darnau eraill o repertoire bresennol y myfyrwyr. Ymhlith y darnau a berfformiwyd gan Catrin Finch roedd cyd-gomisiwn gan Owain Llwyd.

Gwenno Morgan (piano)
Morgana Warren-Jones (llais)
Pippa Scourse (trwmped)
Luke Iwan Price (piano)
Pedwarawd Llinynnol CGWM

Dydd Llun 11 Mawrth 2013

Cestyll, Barddoniaeth a Cherddoriaeth

Dewi Ellis Jones (offerynnau taro) & Eurig Salisbury (bardd)

7:30yh yng Nghapel Penrallt Bangor.

Wedi’i hysbrydoli gan gestyll ac alawon gwerin, rhoddodd y cyngerdd le amlwg i gyfansoddiadau a barddoniaeth gan ddisgyblion o Lanberis a Chaernarfon. Ymunodd Bardd Plant Cymru, Eurig Salisbury gyda’r offerynnwr taro Dewi Ellis Jones mewn perfformiad ddramatig o greadigaethau artistig gan bobl ifanc.

Dydd Mawrth 12 Mawrth 2013

Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor: Gwyddbwyll

Yn dilyn perfformiad ar y Stryd Fawr ym Mangor, fe gymerodd Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor ran mewn cyngerdd yn Neuadd Powis. Wedi ei ysbrydoli gan y plentyn sydd ynom ni gyd, gwelodd y cyngerdd myfyrwyr o Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor yn creu seinluniau drwy gyfwng sgorau graffig. Gan gyfuno’r gerddoriaeth gyda gemau a naws ddigri fe grëwyd seinluniau sy’n mynd a ni’n ôl i ddyddiau’n ieuenctid.

Dydd Mercher 13 Mawrth 2013

Electroacwstig CYMRU

Peiman Khosravi: Convergences
Roy Woods: “……………..how time passes……….” (premiere)
Kimon Emmanouil Grigoriadis: Pandora (premiere)
Peiman Khosravi: video piece

— Egwyl —

Disgyblion Ysgol y Graig, Llangefni: gwaith newydd (premiere)
Steven Tunnicliffe: gwaith newydd (premiere)
Richard Nelmes: Hiraeth (premiere)
Peiman Khosravi: Vertex

Fe groesawodd Electroacwstig Cymru Peiman Khosravi a myfyrwyr ôl-raddedig gan arddangos rai o weithiau gorau celfyddyd sonig a grëwyd yn stiwdios Prifysgol Bangor. Mae cerddoriaeth Khosravi yn creu bydoedd sain â mynegiant pwerus amneidiol sy’n rhoi ystyriaeth arbennig i fanylder mewnol gwrthrychau a gweadau sain.

 

Dydd Iau 14 Mawrth 2013

Teyrnged i Berio – PsapphaArtist4

Katherine Betteridge: Belovodia (premiere a chomisiwn GGNB)
Patricia Alessandrini: Black is the colour…(Omaggio à Berio) (premiere DU)
Andrew Lewis: Il re lunaire (premiere a chomisiwn GGNB)
Luciano Berio: O King

— Egwyl —

Darn buddugol Gwobr Gyfansoddi William Mathias (premiere)
Disgyblion Ysgol Brynaerau a Thalysarn: gwaith newydd (premiere)
Luciano Berio: Folk Songs [23’]

Cynhaliwyd y cyngerdd hon yn Neuadd Penrhyn, Bangor, a fe roddodd le blaenllaw i gyfansoddwyr o Brifysgol Bangor a phlant o ysgolion leol gan dalu teyrnged i’r cyfansoddwr Eidalaidd, Luciano Berio.