2012

Dathlodd yr Ŵyl yn 2012 ddau ben blwydd, sef geni’r cyfansoddwr Americanaidd John Cage, a suddo llong y Titanic.

Dydd Sadwrn 10 Mawrth 2012

8692157889_8197cda582_zGosodiad Sain: Pwy all glywed y Môr?
Cynhaliwyd gosodiad sain electoacwstig yn Eglwys Sant Cybi, Caergybi rhwng 11:00yb a 5:00yh. Roedd y gerddoriaeth wedi ei ysbrydoli gan y môr a’i ddyfeisio gan Ed Wright, gyda pherfformiadau ychwanegol o gyfansoddiadau gan ddisgyblion Ysgol Llaingoch ac Ysgol y Parchedig Thomas Ellis.

Nodyn gan y cyfansoddwr:
“In developing this piece I tried to record the sound of the sea, free from outside influences such as: wind, road noise and sea gulls, but gradually became aware of a number of issues that arise.

Beside the practical issues of trying to find a silent beach on a windless day, with big waves, water by itself makes little or no noise; it is the matter and energy around it, in it, acting on it and contained in it that makes it sonorous. In addition to this there is the dynamic but structured nature of the sea, it is constantly changing, in an incredibly complex, yet ordered way.

Who Can Hear The Sea? uses recordings of sea waves as its basis and then uses computer processing and techniques such as subtractive synthesis to shape confine and restrict these sounds to create a number of sonic objects or ‘musical’ statements.”

Dydd Llun 12 Mawrth 2012

WNO Max: Gair ar Gnawnd
Y perfformiad cyntaf yn y byd o oratorio yn y Gymraeg gan y cyfansoddwr Pwyll ap Siôn a’r bardd Menna Elfyn. Perfformiwyd y gwaith yn Galeri Caernarfon gan gôr cymunedol a ffurfiwyd yn arbennig, gydag unawdwyr o Gorws penigamp Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru.

Dydd Mawrth 13 Mawrth 2012

ElectroacwsticCYMRU: Portread o Denis Smalley
Roedd y cyngerdd hwn gan ElectroacwsticCYMRU (dan gyfarwyddiad Andrew Lewis) a gynhaliwyd yn Neuadd Powis yn cynnwys cerddoriaeth elecroacwstig gan un o gyfansoddwyr mwyaf dylanwadol y wlad, Denis Smalley, ynghyd â pherfformiadau o gyfansoddiadau gan ddisgyblion o Ysgol Llaingoch ac Ysgol y Parchedig Thomas Ellis.

Dydd Mercher 14 Mawrth 2012

Yuri Goloubev Trio: Titanic for a Bike

Claudio Filippini (piano)
Yuri Goloubev (bas dwbl)
Asaf Sirkis (drymiau)

Clywsom ‘dechneg chwarae ddi-fai a theimlad jazz perffaith’ Triawd talentog Yuri Goloubev mewn cyngerdd a oedd yn rhan o daith o gwmpas y DU, yn lansio eu cryno-ddisg ‘Titanic for a Bike’. Roedd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau o gyfansoddiadau gan ddisgyblion o Ysgol Dyffryn Ogwen a pherfformiad gan Fand Mawr Ysgol Tryfan.

bnmf2012wed2

Dydd Iau 15 Mawrth 2012

John Cage – Digwyddiad Fluxus: Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor gyda Xenia Pestova (piano)

John Cage: Dream; Living Room Music; Suite for Toy Piano
George Brecht: Cerddoriaeth Crib; Cerddoriaeth Diferu; Cerddoriaeth Achlysurol – 5 Darn Piano; Octet ar gyfer Chwyth; Ces Dillad; Tri Digwyddiad Lamp
Luce Fiernes: Digwyddiad Balŵn
Guto Pryderi Puw: Cylch Gwag (dyfyniad); Naid Sgio (premiere); Digwyddiad Sugno Llwch (premiere)
Nia Davies Williams: Sound Weave duet (premiere)
La Monte Young: Composition #7 (1960); Piano Piece for Terry Riley #1 (1960);Poem for Chairs, Tables, Benches, etc.

I ddathlu canmlwyddiant genedigaeth John Cage, roedd y digwyddiad amgen hwn yn cyfuno detholiad o’i ddarnau cynharach â chyfansoddiadau arbrofol a ysbrydolwyd gan fudiad Fluxus.

Roedd John Cage (1912-92) yn un o arweinyddion mudiad yr avant-garde yn America a ddaeth i amlygrwydd tua chanol yr 20fed ganrif. Ac yntau’n hanu’n wreiddiol o Los Angeles, arferid cysylltu Cage ag amryw o gyfansoddwyr, yn cynnwys Henry Cowell, Morton Feldman, Messiaen, Boulez ac, yn fwyaf nodedig, Schoenberg. Efallai mai 4’33″ yw ei gyfansoddiad mwyaf drwg-enwog o hyd – darn distaw mewn tri symudiad, i’w ‘chwarae’ ar unrhyw offeryn. Mewn gwirionedd, mae Cage yn cyfarwyddo’r perfformiwr i beidio â chwarae’r offeryn tra pery’r darn, fel y bydd y gynulleidfa, yn hytrach, yn gwrando a seiniau’r amgylchedd y perfformir y darn ynddo.

Dydd Gwener 16 Mawrth 2012

Ensemble Cymru gyda Sioned Eleri Roberts (clarinét): Suddo’r Titaninc

Gavin Bryars: The Sinking of the Titanic
Gareth Peredur Churchill: Ad Profunda (premiere)
Gareth Glyn: Morluniau Môn
Emmanouil Kimon Grigoriadis: Ice (premiere)
James MacMillan: Tuireadh

Cyngerdd i nodi canmlwyddiant y fordaith gyntaf drychinebus hon, gyda pherfformiad o’r darn eiconig gan Gavin Bryars, ochr yn ochr â galarnad gan James MacMillan i drychineb y Piper Alpha a darnau comisiwn newydd gan Gareth Churchill a Kimon Emmanouil Grigoriadis. Cafwyd hefyd ddarn newydd gan ddisgyblion o Ysgol y Traeth, Abermaw.

Ganwyd Gavin Bryars ym 1943 yn Swydd Efrog. Fel pianydd jazz y daeth yn adnabyddus yn wreiddiol, ac enillodd fri fel cyfansoddwr ar ôl gweithio am gyfnod yn America gyda John Cage. Cychwynnodd The Sinking of the Titanic fel braslun ar gyfer arddangosfa gelf yn Portsmouth, ond ehangwyd arno wedyn, a chreu fersiwn ar gyfer perfformiad byw. Mae’r offeryniaeth yn amhenodol, a gall dehongliadau posibl gynnwys ensemble llinynnol, offerynnau taro, pres isel, clarinét bas, tapiau o leferydd, allweddell a bocs canu. Yn ôl Bryars: “mae’r holl ddeunyddiau a ddefnyddiais yn y darn yn deillio o ymchwil a damcaniaethau ynglŷn â’r modd y suddodd y llong foethus ‘ansuddadwy’.”

Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2012

Dosbarthiadau Meistr gyda Ensemble Cymru

Cyfle i glarinetwyr a feiolinwyr lleol gael hyfforddiant unigol gan aelodau o brif ensemble siambr Cymru.

Cyflwynwyd y dosbarthiadau meistr hyn mewn cydweithrediad gyda Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor, Canolfan Gerdd William Mathias a Gwasanaeth Ysgolion William Mathias.

Rhaglen