Lleoliad yr Ŵyl

Pontio Bangor

Cynhelir y rhan helaethaf o weithgareddau yr ŵyl yn Pontio Bangor (Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Prifysgol Bangor).

Cyfeiriad:Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ.

Am ragor o wybodaeth ac am gyfarwyddiadau ymwelwch â wefan Pontio.

Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau

Rydym hefyd yn defnyddio Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor ar gyfer rhai o weithgareddau yr ŵyl.

Cyfeiriad: Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Am ragor o wybodaeth ac am gyfarwyddiadau ymwelwch â wefan Prifysgol Bangor.