Gwobr Gyfansoddi William Mathias 2019

Hefyd ar gael i’w lawrlwytho fel PDF.

Gweinyddir Gwobr Gyfansoddi William Mathias gan Ŵyl Gerdd Bangor, sy’n ymrwymedig i annog cyfansoddwyr ac i berfformio cerddoriaeth newydd.

Manylion y Cyfansoddiad:
Mae’r wobr yn cael ei chynnig am ddarn i unai ffliwt, ffliwt alto, ffliwt fas neu gyfuniadau (un chwaraewr) GYDAG electroneg (cyfrwng penodedig a/neu electroneg byw).

Dylai’r darn fod wedi cael ei gyfansoddi ar neu ar ôl 2008 a fod oddeutu 4 i 10 munud; nid oes cyfyngiadau ar arddull.

Electroneg:
• Dylai bod yn bosib ei chwarae gan ddefnyddio meddalwedd, a’i chwarae ar gyfrifiadur Apple Mac;
• Gellir unai ei chwarae nol fel ffeil sain, ei brosesu’n fyw, neu gyfuniad o’r ddau;
• hyd at 4 sianel allbwn (4 uchelseinydd);
• Gellir defnyddio meicroffon ar gyfer y ffliwt byw. Y meicroffonau sydd ar gael: 1x DPA 4061, 1x AKG 414, 2x Schoeps MK4;
• Darperir Rheolydd MIDI Behringer BCF2000 a dau bedal troed MIDI;
• Dylai’r holl feddalwedd gael ei ddarparu gan y cyfansoddwr gan fedru rhedeg ar Mac OS X 10.12 (High Sierra) neu fersiwn uwch;
• Dylai holl lyfrgelloedd meddalwedd ac elfennau dibynnol eraill gael eu darparu gan y cyfansoddwr;
• Dylai pob meddalwedd gael ei gyflwyno ynghyd â sgôr i’r ffliwt,
• Rhaid darparu cyfarwyddiadau llawn ar gyfer uwchlwytho a defnyddio’r meddalwedd;

Caiff y darnau a ddewisir eu perfformio gan Richard Craig & Electroacoustig CYMRU yn ystod gweithdy rhwng 4:00pm – 6:00pm, Dydd Gwener 8 Chwefror 2019 yn Neuadd Mathias, Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor. Y mae’n ofynnol i’r cyfansoddwyr a ddewiswyd i fod yn bresennol ac i gyfrannu yn ystod y gweithdy hwn. Caiff un darn buddugol ei ddewis ar gyfer y cyngerdd prynhawn a gynhelir y diwrnod wedyn yn Pontio Bangor. Caiff yr enillydd ei ddatgan yn ystod y cyngerdd a chyflwyno’r gwobr iddo/iddi.

Mae’r wobr yn cynnwys y canlynol:
– siec o £500
– perfformiad proffesiynol o’r darn yn ystod Gŵyl Gerdd Bangor
– recordiad o’r gwaith (at eich defnydd personol yn unig)
– Comisiwn gan Gŵyl Gerdd Bangor ar gyfer perfformiad yn ystod yr ŵyl yn 2020 (gwerth hyd at £1,000, yn ddibynnol ar gyllid ac ymarferoldeb perfformio).

Manylion a phroses cyflwyno:

Dylai’r ceisiadau i gyd cael eu gwneud yn electroneg drwy’r ffurflen gais ar lein a geir ar wefan Gŵyl Gerdd Bangor: www.bangormusicfestival.org.uk/cy/ggwm-2019

Dim ond teitl y darn (ac nid enw’r cyfansoddwr) ddylai ymddangos ar y sgôr. Caiff unrhyw ymgais gydag enw ar y sgôr neu ffeiliau sain ei ddiarddel. Dylai’r sgôr gael ei gyflwyno fel dogfen PDF a’i gyflwyno gyda’r holl ffeiliau sain ac meddalwedd perthnasol.

Os ydych chi angen unrhyw gymorth neu bod gennych chi gwestiwn, cysylltwch â gweinyddwr yr ŵyl, Mr Gwydion Davies: admin@bangormusicfestival.org.uk

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener, 4 Ionawr 2019 am 5:00yp.

Panel beirniaid:
Richard Craig (ffliwtydd), Andrew Lewis (Cyfarwyddwr Electroacwsteg CYMRU), Guto Pryderi Puw (Cyfarwyddwr Artistig, GGB)

 

Rheolau ac Amodau Cyffredinol:

1 Mae’r gystadleuaeth ar agor i ddinesyddion o’r Deyrnas Unedig neu fyfyrwyr o unrhyw wlad sydd wedi neu ar hyn o bryd yn astudio mewn sefydliad Addysg Uwch o fewn y Deyrnas Unedig.
2 Dylai’r cyfansoddiad fod yn waith gwreiddiol y cystadleuydd, ac ni ddylid fod wedi ei wobrwyo o’r blaen.
3 Hysbysir yr ymgeiswyr llwyddiannus o fewn bythefnos i’r dyddiad cau.
4 Cytuna’r ymgeiswyr i fod yn bresennol yn y gweithdy a’r gyngerdd fel nodir uchod. Telir costau teithio a llety rhesymol yr ymgeiswyr llwyddiannus a dylid cadw unrhyw dderbynebau perthnasol.
5 Nid yw enillwyr blaenorol yn gymwys i gystadlu.
6 Fe gynhwysir y gwaith buddugol yng nghyngerdd yr Ŵyl dim ond os yw hynny’n ymarferol bosibl.
7 Cytuna’r enillydd i nodi “Cyfansoddiad buddugol Gwobr Gyfansoddi William Mathias 2019” ar unrhyw gyhoeddiad, perfformiad a recordiad o’r gwaith buddugol, a cytuna’r enillydd i gydnabod y wobr yn ei lenyddiaeth hyrwyddo (e.e. ei wefan), fel bo’n briodol.
8 Cytuna’r enillydd i Ŵyl Gerdd Bangor recordio’r gwaith buddugol ac iddo gael ei gynnwys ar wefan yr Ŵyl neu unrhyw brosiectau recordio perthnasol i’r dyfodol.
9 Os nad oes teilyngdod yna rhoddir caniatâd i’r beirniaid atal y wobr.
10 Dylai’r ceisiadau cael eu hanfon erbyn y dyddiad cau a nodir uchod.

Gwneud Cais

Noder fod y dyddiad cau wedi bod erbyn hyn.