Cyfeillion Gŵyl Gerdd Bangor

Cefnogwch Gŵyl Gerdd Bangor drwy gofrestru fel Cyfaill i’r Ŵyl.

Fel Cyfaill yr Ŵyl:

  • Byddwch ymhlith y cyntaf i dderbyn gwybodaeth bwysig am yr Ŵyl,
  • Gwahoddir chi i wylio gweithdai a dosbarthiadau meistr yr Ŵyl
  • Cewch y cyfle i gyfarfod cyfansoddwyr sy’n bresennol yn ystod yr Ŵyl,
  • Byddwch yn derbyn rhaglen yr Ŵyl,

Ymuno â Chyfeillion GGB