Amdanom Ni

Mae GGB yn gorff elusennol sydd â’i fryd ar gyflwyno cerddoriaeth gyfoes a berfformir gan artistiaid o’r safon uchaf, ac mae gennym ymrwymiad cryf i gyfoethogi ac addysgu’r gymuned yng Ngogledd Cymru trwy weithdai a chyngherddau. Rydym yn gweld cerddoriaeth fel ffurf fyw a ffyniannus ar gelfyddyd, ac mae ein gŵyl yn adlewyrchiad ar ein brwdfrydedd dros gerddoriaeth newydd.

Mae’r Ŵyl yn rhoi ysbrydoliaeth, hwb ac yn fwy na dim, cefnogaeth i gerddorion cyfoes o bob oedran ar draws y Deyrnas Unedig. Trwy gefnogaeth hael a pharhaus y gymuned, rydym wedi llwyddo i gynnal gwyliau er 2000.

Amcanion yr ŵyl yw:

  • rhoddi cyfle i’r cyhoedd brofi a dysgu am gerddoriaeth gyfoes
  • comisiynu a/neu berfformio cerddoriaeth gan gyfansoddwyr o wahanol wledydd
  • annog disgyblion, myfyrwyr a’r cyhoedd i gyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth newydd
  • Bob blwyddyn ymdrecha’r ŵyl i gyflwyno’r datblygiadau a’r tueddiadau diweddaraf o fewn cerddoriaeth gyfoes, gan roddi lle blaenllaw i gerddoriaeth siambr, digwyddiadau aml-gyfrwng, cerddoriaeth electroacwstig ynghyd â cherddoriaeth arbrofol. Fel canolbwynt i’r digwyddiadau fe berfformir darnau gan gyfansoddwyr o fri rhyngwladol, sy’n aml yn bresennol yn y cyngherddau.

Ymunwch gyda ni i wireddu ein amcanion!

 

Staff yr Ŵyl

Dr. Guto Pryderi Puw
Guto Pryderi Puw (Cyfarwyddwr Artistig)

Bûm yn Gyfarwyddwr Artistig yr ŵyl ers ei sefydlu yn 2000, ond mae’r mwynhad a’r cyffro o drefnu y gerddoriaeth ddiweddaraf ym Mangor a’r ardal gyfagos yr un mor bleserus ag erioed! Mae hi mor werthfawrogol pan fydd y gynulleidfa’n gadael y digwyddiad wedi eu hysbrydoli a’u cyfareddu gan y gerddoriaeth. Mae’n dangos fod yr holl waith caled yn dwyn ffrwyth! Darlithydd Cerddoriaeth yn yr Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yw fy swydd o ddydd i ddydd, ond fy (mhrif) angerdd yw cyfansoddi. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar opera (Y Tŵr) a concerto i’r ffidil. (Fy ‘edrychiad academaidd’ yw’r llun gyferbyn!)

gwydion-davies-150423173121
Gwydion Davies (Gweinyddwr yr Ŵyl)

Ymunais â thîm Gŵyl Gerdd Bangor mewn paratoad tuag at yr Ŵyl yn 2016. Fe astudiais radd B.Mus a Meistr mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, gan ddatblygu diddordeb mewn cerddoriaeth ym maes addysg. Arweiniodd y diddordeb hwn i mi fynd ati i weithio i Ganolfan Gerdd William Mathias sy’n darparu addysg cerdd yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon a Dinbych, ac yn hwyrach hefyd i Ŵyl Gerdd Bangor. Rwyf wrth fy modd i gael bod yn rhan o’r Ŵyl gyda’r holl gyngherddau, dosbarthiadau meistr a phrosiectau addysgol sy’n mynd law yn llaw â’r digwyddiad pob blwyddyn.