Gŵyl Arbennig i gynnwys boomwhakers a 21 premiere byd Ionawr 8, 2019

Bydd 21 premiere byd rhyfeddol yn cael eu cynnwys fel rhan o ŵyl gerdd ragorol yng Ngogledd Cymru.

Bydd y gweithiau newydd ymhlith uchafbwyntiau Gŵyl Gerdd Bangor sy’n dechrau yng nghanolfan Pontio yn ninas Bangor ar ddydd Gwener, Chwefror yr 8fed.

Yn ôl cyfarwyddwr artistig yr ŵyl, Dr Guto Pryderi Puw, uwch-ddarlithydd mewn cerddoriaeth a Phennaeth Cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor, bydd y digwyddiad deuddydd yn gyfle unigryw i archwilio cerddoriaeth newydd ac ysgogol.

Bydd nifer o’r sgorau newydd sydd wedi eu cyfansoddi gan fyfyrwyr cerdd y brifysgol yn cael eu perfformio gyda boomwhakers – tiwbiau ysgafn plastig sydd wedi eu tiwnio i draw gwahanol yn ôl eu hyd.

Dywedodd Dr Puw: “Thema’r ŵyl eleni yw acwsteg ac mi fydd yna rywbeth i bawb” a hoffai weld teuluoedd yn dod i fwynhau’r digwyddiad yn Pontio.

“Mae’r ŵyl yn sefydliad elusennol sydd ag ymrwymiad i gyflwyno cerddoriaeth gyfoes newydd a chyffrous a berfformir gan artistiaid o’r radd flaenaf. Mae gennym hefyd ymrwymiad i gyflwyno ac addysgu’r cyhoedd i’r datblygiadau diweddaraf mewn cerddoriaeth trwy gyfrwng gweithdai a chyngherddau.

“Eleni, rydym ni’n gweithio gyda’r cerddor proffesiynol Marie-Claire Howorth sydd â chryn dipyn o brofiad mewn gweithio gydag ysgolion a phlant ar brosiectau cerddorol.

“Bydd Marie-Claire yn gweithio yn Pontio ar y dydd Sadwrn gan gynnal prosiect Camau Cerdd dan y thema Atsain sydd wedi ei rannu i mewn i wahanol grwpiau oedran, ar gyfer plant 15 mis i dair oed ac o bedair i saith mlwydd. Bydd croeso i bawb i ymuno â’r hwyl, beth bynnag yw eich gallu cerddorol!

“Rydym ni hefyd yn cynnal prosiect addysg gydag Ysgol Bro Lleu ym Mhenygroes, a fydd yn gweld disgyblion yn gweithio gyda’r gyfansoddwraig Sarah Lianne Lewis i greu cyfansoddiad newydd, a fydd yn cael ei berfformio yn ystod y cyngerdd ar y noson olaf yn Theatr Bryn Terfel Pontio.

“Ac mi fydd Jenn Kirby a Simon Kilshaw yn gweithio â chyfansoddwyr addawol a disgyblion o Ysgol y Graig, Llangefni.”

Yn ogystal mae Dr Puw yn edrych ymlaen at weld a chlywed yr hyn y mae boomwhackers y brifysgol yn ei wneud.

Dywedodd: “Mae’r ensemble boomwhackers, sydd wedi’i ffurfio yn bennaf o fyfyrwyr o Ysgol Cerddoriaeth a Chyfryngau Prifysgol Bangor, yn rhoi perfformiad cyntaf hyd at chwe chyfansoddiad newydd wedi eu hysgrifennu’n arbennig ar gyfer yr ŵyl.

“I fod yn onest, gallwn ddweud nad yw’r boomwhacker yn rhyw offeryn soffistigedig iawn, rydych ond yn medru ei daro yn erbyn rhywbeth i greu sain neu draw, ond wrth gael ei chwarae gyda’i gilydd mae’n bosibl creu cyfuniadau arbennig o ran traw a seiniau ac mae ganddynt bresenoldeb gweledol cryf ag atyniadol. Dyma gerddoriaeth newydd, cyffrous a llawn egni.”

Un o uchafbwyntiau’r ŵyl fydd gweld cyhoeddi enw’r sawl sydd wedi ennill Gwobr Gyfansoddi William Mathias, sy’n agored i gyfansoddwyr ledled y wlad sy’n addawol neu sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Richard Craig

Eleni bydd y gweithdy yn cael ei arwain gan y ffliwtydd rhyngwladol enwog a Phennaeth Perfformiad yn Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, Richard Craig a bydd y wobr o £500 yn mynd i’r gwaith gorau ar gyfer ffliwt, ffliwt alto neu ffliwt fas gydag electroneg.

Bydd y cyfansoddwr buddugol yn clywed ei waith yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn ystod cyngerdd prynhawn Sadwrn yr ŵyl gan Richard Craig ac Electroacwstig Cymru, sydd wedi ei leoli ym Mhrifysgol Bangor.

Ychwanegodd Dr Puw: “Bydd y rhaglen yn cynnwys darnau newydd tan Tristan Rhys Williams o Borthaethwy a gan Richard Craig ei hun, sydd bellach yn byw ym Miwmares.

“Bydd comisiynau newydd sy’n archwilio caneuon adar gan Andrew Lewis a darn sydd eisoes yn bodoli gan Shen Lin yn cael ei berfformio ynghyd â premiere darn buddugol Gwobr Gyfansoddi William Mathias.

“Mae Andrew Lewis yn athro cyfansoddi yma ym Mhrifysgol Bangor ac yn arbenigwr mewn cyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth acwsmatig. Yn ei hanfod, mae’n recordio seiniau sydd wedi yn cael eu manipiwleiddio gyda rhaglen gyfrifiadurol ac yn cael eu gosod gyda’i gilydd i greu collage o seiniau a chwaraeir drwy uchelseinyddion yn y cyngerdd.

“Bydd ei gyfansoddiad yn cyfuno seiniau’r ffliwt gyda chaneuon adar sydd wedi ei recordio.

“Bydd Richard Craig hefyd yn perfformio gwaith newydd ei hun sy’n cynnwys nifer o seinyddion bach USB sydd yn ei amgylchynu yn ystod ei berfformiad. Mi fydd yn rhyngweithio gyda’r synau y mae’n ei glywed o’r seinyddion.

“Bydd y cyngerdd olaf, a fydd yn cloi’r ŵyl, yn cynnwys ail berfformiad ddarnau gan 10 o gyfansoddwyr Cymreig. Mae gennym ni gerddoriaeth gan Andrew Lewis, Sarah Lianne Lewis, John Metcalf, Gareth Moorcroft, Carlijn Metselaar, Maja Palser, Michael Parkin, Lynne Plowman, Steph Power, ynghyd â darn gennyf fi dan y teitl Uwchsonig.

Uproar Cymru

“Y cyngerdd hwn, gan ensemble newydd Uproar Cymru; fydd eu hail berfformiad cyhoeddus. Cafwyd derbyniad da i’r perfformiad cyntaf a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Hydref.

“Rwy’n falch iawn o’r ŵyl gerdd ac yr hyn rydym ni wedi’i gyflawni tros y blynyddoedd. Mae’n mynd yn fwyfwy anodd ei chynnal, yn enwedig yn ystod y cyfnod economaidd ansefydlog presennol. Fodd bynnag, os yw’n werth ei berfformio, ymddengys bod unigolion medrus yn canfod ffordd i wneud i bethau ddigwydd ac rwy’n falch iawn o wydnwch y celfyddydau.

“Rydym ni’n hefyd yn ddiolchgar dros ben i’n holl noddwyr a chefnogwyr am edrych ymhellach na’r dyfodol agos a gweld manteision hirdymor cerddoriaeth a’r celfyddydau perfformio i’n cymunedau.

“Rydym ni’n mwynhau cwmni rhai o’n cefnogwyr ffyddlon iawn yn ystod yr ŵyl ond mae yna rywbeth i bawb yn yr ŵyl eleni a byddwn i’n annog unrhyw un sy’n hoffi clywed cerddoriaeth newydd, cyffrous, arbrofol a chyfoes i gael tocyn ac ymuno gyda ni ar gyfer yr hyn sy’n argoeli i fod yn ŵyl gofiadwy.”