Gŵyl Gerdd Bangor

Yn cefnogi a dathlu cerddoriaeth gyfoes yng Ngogledd Cymru ers 2000

Mae Gŵyl Gerdd Bangor yn gorff elusennol sydd â’i fryd ar gyflwyno cerddoriaeth gyfoes a berfformir gan artistiaid o’r safon uchaf, ac mae gennym ymrwymiad cryf i gyfoethogi ac addysgu’r gymuned yng Ngogledd Cymru trwy weithdai a chyngherddau.

I’w Gadarnhau / To be Confirmed Gweld y Rhaglen
I’w Gadarnhau / To be Confirmed Gweld y Rhaglen
I’w Gadarnhau / To be Confirmed Gweld y Rhaglen

Artistiaid 2017

I’w Gadarnhau / To be Confirmed Gweld y Rhaglen
I’w Gadarnhau / To be Confirmed Gweld y Rhaglen
I’w Gadarnhau / To be Confirmed Gweld y Rhaglen

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Pontio (01248 382 828)

> > Prynu Tocynnau < <

Tanysgrifio i’n rhest ebostio


Lleoliad

Bydd lleoliad yr Ŵyl yn 2017 yn cael ei gyhoeddi’n fuan.

Mwy am lleoliad yr Ŵyl