Gŵyl Gerdd Bangor

Yn cefnogi a dathlu cerddoriaeth gyfoes yng Ngogledd Cymru ers 2000

Mae Gŵyl Gerdd Bangor yn gorff elusennol sydd â’i fryd ar gyflwyno cerddoriaeth gyfoes a berfformir gan artistiaid o’r safon uchaf, ac mae gennym ymrwymiad cryf i gyfoethogi ac addysgu’r gymuned yng Ngogledd Cymru trwy weithdai a chyngherddau.

The Fidelio Trio Gweld y Rhaglen
Manon Llwyd & Band Gweld y Rhaglen
ECNB / BNME Gweld y Rhaglen

Artistiaid 2017

Cerddorfa Sesiwn Bangor Session Orchestra Gweld y Rhaglen
Richard Craig & Juliet Fraser Gweld y Rhaglen

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Pontio (01248 382 828)

> > Prynu Tocynnau < <

Tanysgrifio i’n rhest ebostio


Pontio_exterior

Lleoliad

Am y tro cyntaf yn 2017, bydd Gŵyl Gerdd Bangor yn cymryd lle yn Pontio Bangor. Byddwn yn gwneud defnydd llawn o’r adeilad gan gynnwys cynnal perfformiadau ym mannau cyhoeddus yr adeilad, ynghyd â’r mannau perfformio mwy traddodiadol y theatr a’r stiwdio.

Byddwn hefyd yn cynnal cyngerdd yn Neuadd Prichard-Jones, Prifysgol Bangor ar ail ddiwrnod yr Ŵyl.

Mwy am lleoliad yr Ŵyl


Ein Cefnogwyr yn 2017