Hafan GGB

Yn cefnogi a dathlu cerddoriaeth gyfoes yng Ngogledd Cymru ers 2000

Croeso i wefan Gŵyl Gerdd Bangor. Porrwch drwy’r wefan gan glicio ar y lluniau isod neu gan ddilyn y dolenni ar dop y dudalen er mwyn derbyn gwybodaeth am yr amrywiol gyngherddau a gweithgareddau eleni.

Glanaethwy Gweld y Rhaglen
The Swingles Gweld y Rhaglen
BBC NOW Gweld y Rhaglen

Artistiaid 2016

Elin Manahan Thomas Gweld y Rhaglen
Sŵnami Gweld y Rhaglen

Ein Gweledigaeth

Mae GGB yn gorff elusennol sydd â’i fryd ar gyflwyno cerddoriaeth gyfoes a berfformir gan artistiaid o’r safon uchaf, ac mae gennym ymrwymiad cryf i gyfoethogi ac addysgu’r gymuned yng Ngogledd Cymru trwy weithdai a chyngherddau. Rydym yn gweld cerddoriaeth fel ffurf fyw a ffyniannus ar gelfyddyd, ac mae ein gŵyl yn adlewyrchiad ar ein brwdfrydedd dros gerddoriaeth newydd. Mae’r Ŵyl yn rhoi ysbrydoliaeth, hwb ac yn fwy na dim, cefnogaeth i gerddorion cyfoes o bob oedran ar draws y Deyrnas Unedig

Galeri 2015
Perfformwyr y Gorffenol
Galeri 2015
Arddangos y Galeri
Perfformwyr y Gorffenol
Galeri 2014
Arddangos y Galeri
Galeri 2014