Gŵyl Gerdd Bangor

Yn cefnogi a dathlu cerddoriaeth gyfoes yng Ngogledd Cymru ers 2000

Mae Gŵyl Gerdd Bangor yn gorff elusennol sydd â’i fryd ar gyflwyno cerddoriaeth gyfoes a berfformir gan artistiaid o’r safon uchaf, ac mae gennym ymrwymiad cryf i gyfoethogi ac addysgu’r gymuned yng Ngogledd Cymru trwy weithdai a chyngherddau.

*** Rhaglen isod yn ddibynnol ar gyllid ***

Richard Craig
UPROAR Cymru
Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor

Artistiaid yn Perfformio yn 2019

Ensemble Fusion Prifysgol Bangor
Electroacwstig CYMRU
Swansea Laptop Orchestra

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Pontio (01248 382 828)

> > Prynu Tocynnau < <

Cadwch mewn cyswllt

Tanysgrifio i’n Rhestr Ebostio

Gallwch gadw mewn cysylltiad a derbyn y wybodaeth diweddaraf am Gŵyl Gerdd Bangor drwy ymuno â’n rhestr ebostio.

Tanysgrifio

Cyfryngau Cymdeithasol

Gallwch hefyd gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth diweddaraf.

Ein Lleoliad

Pontio_exterior
Cynhelir y rhan helaethaf o ddigwyddiadau Gŵyl Gerdd Bangor yn adeilad eiconig Pontio Bangor.

Gwneir defnydd llawn o’r adeilad wrth gynnal perfformiadau a gweithgareddau ym mannau cyhoeddus yr adeilad, ynghyd â’r mannau perfformio mwy traddodiadol y theatr a’r stiwdio.

Am Ein Lleoliad

Ein Cefnogwyr yn 2019