Gŵyl Gerdd Bangor

Yn cefnogi a dathlu cerddoriaeth gyfoes yng Ngogledd Cymru ers 2000

Mae Gŵyl Gerdd Bangor yn gorff elusennol sydd â’i fryd ar gyflwyno cerddoriaeth gyfoes a berfformir gan artistiaid o’r safon uchaf, ac mae gennym ymrwymiad cryf i gyfoethogi ac addysgu’r gymuned yng Ngogledd Cymru trwy weithdai a chyngherddau.

Zubin Kanga
Ensemble Cerddoriaeth Newydd Bangor
Ensemble Fusion Prifysgol Bangor

Artistiaid yn Perfformio yn 2018

Electroacwstig CYMRU
Birmingham Ensemble for Electroacoustic Research

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Pontio (01248 382 828)

> > Prynu Tocynnau < <

Tanysgrifio i’n rhestr ebost

Hoffech chi dderbyn gwybodaeth o dro i dro am ddigwyddiadau a newyddion Gŵyl Gerdd Bangor?

Tanysgrifio


Pontio_exterior

Lleoliad

Cynhelir y rhan helaethaf o ddigwyddiadau Gŵyl Gerdd Bangor yn adeilad eiconig Pontio Bangor.

Gwneir defnydd llawn o’r adeilad wrth gynnal perfformiadau a gweithgareddau ym mannau cyhoeddus yr adeilad, ynghyd â’r mannau perfformio mwy traddodiadol y theatr a’r stiwdio.

Mwy am leoliad yr Ŵyl


Ein Cefnogwyr yn 2018